Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Literatura polskojęzyczna
  1. S. Prowans: „Metaloznawstwo” PWN; W-wa 1988.
  2. K. Przybyłowicz: „Metaloznawstwo” WNT; W-wa 1994.
  3. K. Przybyłowicz: „Inżynieria stopów żelaza” Wyd. Polit.Świętokrzyska, Kielce 2008
  4. S. Rudnik: „Metaloznawstwo” PWN; Warszawa 1986.
  5. A. Barbacki: „Metaloznawstwo dla mechaników” Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej; Poznań 1998.
  6. A. Ciszewski i inni „Materiałoznawstwo” Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, W-wa 2009.
  7. L. A. Dobrzański: „Metaloznawstwo z podstawami nauki o materiałach” WNT; W-wa 1998.
  8. B. Piekarski i inni „Ćwiczenia laboratoryjne z materiałów metalicznych” Wydawnictwo Uczelniane ZUT, Szczecin 2013.


Literatura angielskojęzyczna:

  1. Ashby M. F., Shercliff H., Cebon D. "Materials: Engineering, Science, Processing and Design" Butterworth Heinemann, 2007. 3rd Edition 2013.